Lidt snak om fri cannabis i hele Danmark med Erik Spandmand, “Pølsevogns modellen er bedre end apoteksmodellen”.

I november 2011 kom SF i København med et forslag om at der skal etableres legale cannabis udsalgssteder i hovedstaden. Det blev vedtaget i Københavns Borgerrepræsentation med stort flertal, og det er nu sendt ind til regeringen til godkendelse. Klaus Trier Tuxen viser sin Facebook side der bugner med mails skrevet at folk der bor i provinsen. De er lidt sure over at det kun er i København, man tænker på at lave disse forsøg.
Der har været snakket meget om hvordan dette forsøg skal udføres i praksis. Nogle politikere vil ikke have det i butikker eller i Coffee Shops, de vil have det på landets apoteker, den såkaldte “apoteker model”. Som et alternativ til “apoteker modellen” fremlægger Erik Spandmand sin “pølsevognsmodel”, en mobil løsning der går ud på at der skal sælges cannabis fra pølsevogne. Erik Spandmand tænder selvfølgelig også op i den berømte spand, og der er lidt musik fra sangen “Giv hashen fri”.

Leave a Reply